רוטשילד 1 רני בן בסט

בבית זה באה לידי ביטוי
אומנות חיפוי שיש מותאם (Book-match). כשמו, כן הוא, בוקמאצ' של שיש סטטואריו מאיטליה הוא כמו לקחת סלע שיש ולפרוס אותו באמצע משני צדדיו כמו ספר.
הלקוח שמתגורר בשוויץ הפקיד את אמונו בנו ובמפקח ושמח להגיע לביתו ולראות את התוצאה המוגמרת.